Kalite Politikamız

 

Türkmen Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. bağımsız denetim ve mali hukuk konularında profesyonel hizmet sunmaktadır. Türkmen, ulusal ve uluslararası muhasebe standartları doğrultusunda deneyimli ve çeşitli iş alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile mükelleflerine danışmanlık, mali denetim ve tasdikname konularında hizmet vermektedir. Ortaklarımızın ve personelimizin çalışmaları, profesyonel ve düzenleyici standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Bağımsız denetim şirketi olan firmamız, idari ve finansal konularda araştırma ve tahkik yetkisine sahiptir. Şirketimizin bağımsız denetim prensipleri, kurumumuzda geçerli idari süreçlerin ifadesidir. Bu düşünce yapısı içerisinde mükelleflerimiz de kilit mevkide yer alır, karar verici olarak çalışanların şeffaflığını ve hesap sorumluluğunu artırır. Sonucu olumlu çıkan denetlemelerimiz mükelleflerimizin kamuoyundaki güvenlerini artırmakta, negatif sonuçlar içeren denetleme raporlarımız ise şirketlerin iyileştirmesine yardımcı olmaktadır. Türkmen, bağımsız denetimin gerçek etkisinin ve gücünün denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanması yolu ile ortaya çıkacağını düşünmektedir. Türkmen Bağımsız Denetim Grubu’nun kalite-kontrol politikası birleşenleri bağımsızlık, nesnellik ve dürüstlüktür. Firmamız mükellefleri ile arasındaki ilişki politikasını karşılıklı özel taahhütler ve kontrol mekanizmaları sayesinde yürütmektedir. 

Bağımsızlık 

Türkmen, finansal ve profesyonel olarak her hangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı değildir. Firmamız hizmetlerini açıklanan bağımsızlık ilkesi doğrultusunda yürütmektedir. Denetim ekibimiz çalışmalarını profesyonellik, idari özerklik, herhangi bir etki altında kalmadan ve düzenleyici kurumların esasları doğrultusunda yürütür. Firmamız, hizmetlerimizin profesyonel ve sağlıklı bir biçimde yürümesi için hem firmamızın hem de mükelleflerimizin bağımsız, nesnel ve dürüst olması gerektiğine inanır. Bu doğrultuda mükelleflerimiz, denetleme için gereken bilgi ve belgeleri firmamız çalışanlarına eksiksiz olarak sunmalıdır. Türkmen, bağımsızlık ilkesi doğrultusunda gerekli önemleri almaktadır. Firmamız, ayrıca mükellef tarafından atlanan ve suiistimal edilebilecek konular üstünde titizlikle gözetim yapmaktadır. 

Nesnellik 

Tüm denetim ekibimiz, profesyonel denetimde nesnellik ilkesinin önemini anlamış ve çalışmalarını bu ilke doğrultusunda yürütme konusunda titizlik göstermektedir. Türkmen denetim ekibi, mükelleflerine profesyonel bir hizmet vermektedir. Sunduğumuz bu hizmet nesnellik ilkesini barındırmaktadır. Denetim ekibimiz, mükellef ayırımı yapmadan en iyi hizmeti vermeyi amaçlar. Sunulan çözümler, birey ve mükellef etkisinden arındırılmıştır. Denetim raporlarımız kısa ve öz olup, açık sonuçlar içermektedir. 

Bütünsellik

Türkmen denetim raporlarının önemli özelliklerinden bir tanesi de bütünselliktir. Bu özellik sayesinde denetim ekibimiz denetleme sırasında ve raporlama aşamasında doğabilecek her türlü etkilerden arınmıştır. Firmamız ve mükelleflerimiz bir bütün içerisinde çalışmakta ve denetim ekibimiz bunun denetimde hayati bir önem taşıdığını bilmektedir. Bütünselliğin bozulması bilgi akışını bozmakta, bilgi akışının bozulması da denetim esnasında ve raporlama aşamasında sonuçların, önerilerin hatalı ve eksik olmasına yol açmaktadır