DANIŞMANLIK


Danışmanlık Hizmetleri 

Türkmen Danışmanlık ve Mali Denetim Grubu, yurtdışında sahip olduğu işbirliği ağı, deneyimli kadrosu ve danışmanlarla, mükelleflerine vergi, mali mevzuat, mali hukuk, yönetim, yatırım ve finansman konularında çözüme yönelik, hızlı ve kaliteli danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkmen’in danışmanlık hizmetleri kapsamında, mükelleflerine sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

I. Mali Hukuk Danışmanlığı 

 a. Şirketler Hukuku Danışmanlığı

 b. Kuruluş İşlemleri

II. Vergi Danışmanlığı

 a. Vergi Uyuşmazlığı Hizmetlerimiz;

 b. Kurumsal Vergi Mevzuatı Danışmanlığı;

 c. Finansal Konularda Vergi Danışmanlığı;

 d. Uluslararası Vergi Danışmanlığı;

     i. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı

     ii. Uluslararası Vergi Danışmanlığı

     iii. Transfer Fiyatlaması: 

     iv. Dolaylı Vergiler Danışmanlığı:

     v. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi: 

          1. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri

          2. Yabancı uyruklu Personel Vergi Planlaması Danışmanlığı;

 e. Vergi Planlaması;

 f. Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi

III. Mevzuat Danışmanlığı 

 a. Kambiyo, Dış Ticaret, Teşvik, Yabancı Sermaye Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri

 b. Yeniden Yapılanma Hizmetleri

IV. Şirket ve Şirket Yönetimi Danışmanlığı 

 a. Yeniden Yapılanma Hizmetleri

 b. Hukuk Danışmanlığı

      i. Faaliyete Geçiş ve Kuruluş İşlemleri

      ii. Şirketler Hukuku Danışmanlığı

 c. Mali Tahlil ve Raporlama

 d. Muhasebe ve Organizasyon

 e. Teşvik ve Kredi Danışmanlığı

 f. Şirket Birleşme-Satış ve Satın Alma Danışmanlığı

 g. Yerli ve Yabancı Yatırımcılara ve Firma Ortaklarına Danışmanlık

 h. Finansman ve AR-GE Destek Danışmanlığı