Kurumsal Finansman Hizmetleri 


Türkmen Danışmanlık ve Mali Denetim Grubunun sektörde standartları belirleyen bir kurum olma yönünde fark yaratan hizmetlerinden birisi de kurumsal finansman alanında sunduğu hizmetlerdir. Yurtiçinde var olan sağlam ilişkileri ve uluslararası bağlantıları sayesinde yurtdışında sahip olduğu ilişkileri sayesinde, orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarına ve hibe şeklindeki karşılıksız mali destekler konusunda, geniş yelpazede danışmanlık desteği sunmaktadır. 

Türkmen’in kurumsal finansman hizmetleri kapsamında mükelleflerine, deneyimli ve uzman personeli ile sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır.

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı;

TÜBİTAK – TEYDEB AR-GE Destek Danışmanlığı;

Yurtiçi/Yurtdışı Yatırım ve Proje Finansman Danışmanlığı;

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhracatı Geliştirme Kapsamında İGEME’nin Sunduğu Destek Hizmetleri Danışmanlığı;

Şirket satın alma – birleşme ve tasfiye konusunda aracılık ve mevzuat Danışmanlığı;

Yerli firmaya yabancı ortak bulma konusunda Danışmanlık; 

Yabancı firmaya yerli ortak bulma; Gayrimenkul ve yatırım Danışmanlığı; 

Fizibilite Raporu Hazırlama Hizmeti;

Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programları Kapsamında Sunulan Hibe ve Destekler;

Kredi ve diğer finansman olanakları konusunda Danışmanlık;

Stratejik ortak bulma konusunda Danışmanlık;

Yatırım ve ihracat teşvik Danışmanlığı; Bütçe Danışmanlığı; 

Türkmen’nin kurumsal finansman konusunda sunduğu hizmetlerden yararlanmak için lütfen bize ulaşın:

E-mail: iletisim@turkmenymm.com

Tel : (212) 274 81 00

Faks: (212) 274 89 15