Oldukça kısa bir geçmişi olmasına rağmen, Türkmen faaliyet gösterdiği danışmanlık ve mali denetim alanında Türkiye’de önde gelen firmalardan birisi olmuştur. Grubun orta ve uzun vadedeki amacı, sektörde norm ve standartları belirleyen denetim şirketi olmaktır. Türkmen danışmanlık ve mali denetim grubu, ilk olarak, Türkmen YMM Ltd. Şti. ile 09.09.2002 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Grubun nüvesini oluşturan bu ilk firma, vergi denetimi, tam tasdik ve vergi danışmanlığı alanında hizmet vermeye başlamıştır. Ardından finansal danışmanlık, yönetim danışmanlığı, vergi davaları ve vergi uzlaşmaları konularını da hizmet portföyüne katmıştır. Kurucu ve ana hissedar Dr. Nedim TÜRKMEN’dir. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Dr. Türkmen, İstanbul Defterdar vekilliği yapmış eski bir gelirler kontrolörü, bir bürokrattır. Dr. Türkmen, vergi uygulamaları, vergi politikaları konularında Türkiye’nin önde gelen uzmanları arasında bulunmaktadır. Büyüme, hizmet çeşitliliğini artırma ve kurumsallaşma stratejisi çerçevesinde Gruba ait ikinci şirket olarak, 2004 yılı sonuna doğru bağımsız denetim şirketi, Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. kurulmuştur. Faaliyete geçmesi ile birlikte bağımsız denetim şirketi, Türkmen’in yurtdışı ortaklık oluşturma ve yurtiçi - yurtdışı denetim sertifikasyon girişimlerine öncelik vermiştir. Bu çerçevede, merkezi Londra’da bulunan International Practice Group (IPG) –eski adı ile EU-LEX- üyelik girişiminde bulunmuş ve Ekim 2005 tarihinde IPG’ye tam üye olmuştur. Ardından, Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş., uluslararası mali denetim ve raporlama faaliyetlerinde bulunmak için, merkezi ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan ve mali denetim üst-kurulu olarak faaliyet gösteren Public Company Accounting Oversight Board’’a (PCAOB) başvurmuştur. 2006 yılının Mart ayında yapılan başvuru, Mayıs ayında sonuçlanmış ve Türkmen, PCAOB tarafından mesleki yeterliliğe haiz görülmüş ve tam yeterli ve yetkili mali denetim firması olarak akredite edilmiştir. Kısa sürede elde ettiği bu başarı, Türkmen’i rakiplerinden ayırt edici bir hale getirmiştir. Türkiye’de ise, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış ve Türkmen 25 Aralık 2006 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) bağımsız denetim lisansı almıştır. Bu aşamadan sonra şirketimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) bağımsız denetim lisansı için başvuracaktır.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bağımsız denetim lisansı için ise başvurmuş olup başvurumuz nihai değerlendirme aşamasındadır. Türkmen Danışmanlık ve Mali Denetim Grubu, mükellef sayısı, ciro ve insan kaynakları kalitesi açısından her yıl gelişme göstermektedir. Büyüklük açısından, yerli mali denetim firmaları arasında dördüncü sıradadır. Orta vadeli kurumsal hedefi, ‘4-büyükler’ olarak tabir edilen, global yabancı denetim firmaları arasında kendine yer açmak, uzun vadeli hedefi ise, uluslararası arenada standartları belirleyen, Türkiye kökenli ilk global danışmanlık firması olmaktır.