ŞİRKET YÖNETİMİ


Şirket ve Şirket Yönetimi Danışmanlığı

Türkmen Danışmanlık ve Mali Denetim Grubu, uluslararası bağlantıları ve geniş uzman ağı yardımı ile, danışmanlık hizmeti kapsamında mükelleflere, yeniden yapılanma (re-organizasyon), yatırım, kuruluş, tasfiye, satın alma, değerleme, birleşme – devir, statü değişikliği, ve ticari müzakerelerde danışmanlık hizmeti gibi geniş bir alanda, hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler ayrıntıları ile birlikte şöyledir:

A. Yeniden Yapılanma Hizmetleri

i. Şirketlerin birleşme, bölünme, vergisiz devir ve tasfiye işlemlerinin incelenmesi ve tasdikini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri, 

ii. Şirket satın almaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri,

iii. Satın alma değer tespiti çalışmaları ile, şirketin vergi riski incelemeleri de yerine getirilmektedir.

B. Hukuk Danışmanlığı

1. Faaliyete Geçiş ve Kuruluş İşlemleri

i. Şirket kuruluşu: Anonim şirket, limited şirket ve diğer tüzel kişiliklerin kurulması,

ii. Yabancı şirketin Türkiye şubesinin kuruluşu,

iii. İrtibat bürosu kuruluşu ve faaliyet esasları,

iv. Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşu,

v. Serbest bölgelerdeki faaliyetlerin hukuki değerlendirmesi ve analizi.

2. Şirketler Hukuku Danışmanlığı

i. Türk Ticaret Kanunu uygulamaları;

ii. Şirket ortaklarının vergisel yükümlülükleri;

iii. Şirketlerin temettü dağıtımlarının Ticaret Hukuku ve vergi mevzuatı açısından kontrolü,

iv. Şirketlerde teknik iflas durumunun tespitine ve çözümüne ilişkin tespit ve danışmanlık hizmetleri,

v. Devir, Birleşme, Nev'i Değiştirme ve Bölünme işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri.

C. Mali Tahlil ve Raporlama 

i. Mali ve ekonomik açıdan güncel veya geleceğe yönelik öngörüleri içeren raporların düzenlenmesi,

ii. Ekonomik ve mali rasyolardan yararlanarak likidite, rantabilite, prodüktivite analizleri,

iii. Mali uygunluk raporu (fizibilite) hazırlanması,

iv. Özsermaye yeterlilik oranı tespiti, rayiç bedel tesbiti, ekspertiz raporlarının düzenlenmesi.

D. Muhasebe ve Organizasyon 

i. Modern muhasebe tekniklerini içeren gelişmiş muhasebe sistemlerinin kurulması,

ii. Mevcut muhasebe sistemlerinin ve hesap planlarının geliştirilmesi,

iii. Muhasebe personelinin eğitimi,

iv. Kalifiye muhasebe elemanlarının seçimi ve temini.

E. Teşvik ve Kredi Danışmanlığı

i. Yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanma imkânlarının değerlendirilmesi,

ii. Yatırım ve kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçimi,

iii. Finansman ve bütçeleme danışmanlığı.

F. Şirket Birleşme-Satış ve Satın Alma Danışmanlığı 

i. Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dokümanların hazırlanması,

ii. Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması,

iii. Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi,

iv. Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması.

G. Yerli ve Yabancı Yatırımcılara ve Firma Ortaklarına Danışmanlık

i. Stratejik ortaklığın sağlayacağı bilgi birikimi, yeni pazarlar, artan ürün çeşitliliği ve ölçek ekonomisi gibi faydaları konusunda danışmanlık,

ii. Firma tasfiyesi ya da firmanın belirli bir bölümünü satılması konusunda orta- ve uzun vade fayda ve risk analizi,

iii. Şirket satın almak yoluyla Türkiye pazarına girmeyi veya Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmeyi düşünen yabancı yatırımcılara danışmanlık.

H. FİNANSMAN ve AR-GE DESTEK DANIŞMANLIĞI

Türkmen Danışmanlık ve Mali Denetim Grubu, KOBİ ölçeğindeki firmalara, AB Çerçeve Programları, Dış Ticaret Müsteşarlığı – İGEME, TÜBİTAK-TEYDEP ve KOSGEB tarafından sağlanan AR-GE ve ihracat desteği ile, kısa ve orta vadeli finansman olanakları konusunda hizmet vermektedir. Bu hizmeti ile Türkmen Danışmanlık, Türkiye’de bu alanda hizmet veren ilk firmalardan birisi olmuştur.

AR-GE Destek hizmetleri danışmanlığı aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

i. TÜBİTAK-Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (TİDEB) Ar-ge Destek Danışmanlığı,

ii. KOSGEB Destekleri Danışmanlığı, iii. Yurtiçi/Yurtdışı yatırım ve proje finansmanı danışmanlığı,

iv. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ihracatı geliştirme kapsamında sunduğu destek hizmetleri danışmanlığı,

v. Yatırım uygunluk analizi, fizibilite çalışmaları yapma ve raporlama,

vi. Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında sunulan hibe ve destekler konusunda danışmanlık hizmeti.