TÜRKMEN DANIŞMANLIK VE MALİ DENETİM GURUBU                      

Türkmen’in misyonu, hizmet verdiği mali denetim ve mali danışmanlık alanlarında, sektöre yol gösterici olmaktır. Bu yönde yurtiçi ve yurtdışında önemli bağlantılara sahiptir. Kurumsal altyapıyı geliştirme, hizmet çeşitliliği sağlama ve çalışan kalitesini artırmaya yönelik girişimlerini sürdürmektedir. Türkmen, mükelleflerine mali danışmanlık, yeminli mali müşavirlik hizmetleri, danışmanlık, raporlama, yurtdışı danışmanlık hizmetleri ve kurumsal finansman alanında hizmetler sunmaktadır. Türkmen’in vizyonu, alanında, standartlar üstü bir konuma ulaşmaktır.

Türkmen'in kurumsal ilkeleri:

  • Mükelleflerine, çalışanlarına, ortaklarımıza, rakiplerimize, ve topluma karşı daima dürüst davranmak;
  • Kaliteyi her zaman ön planda tutmak ve mükelleflerimize her zaman daha iyi hizmeti sunmak;
  • Mükelleflerimizi bilgi ile yönlendirmek ve taleplerini öncelik ve ivedilikle yerine getirmek;
  • Mevzuat hükümlerinin sağladığı çerçevede olmak üzere, mükellef yararını en üst düzeyde tutmak;
  • Sunduğumuz hizmetlerde katma değer yaratmayı ve gizliliği esas almak Kurumsallaşmış, faaliyetini sistem ve prosedürlere bağlanmış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak;
  • Verim ve başarıyı paylaşmak; Verimsizlik ve başarısızlığı en kısa sürede bertaraf etmek;
  • Türkmen, "sürekli eğitim" kavramını, kurum kalite prensibinin temeli saymak;
  • Katma değer yaratmak, Türkmen personelinin bir öğesidir;
  • Çalışan memnuniyetini en üstte tutmak;Amacımız, sürekli yenilik ve değişim ile gelişmektir