Türkmen Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş., dünyada ve Türkiye’de mali denetim sektörünü düzenleyen ve denetleyen üst kurum ya da kurullar tarafından, mesleki yeterliliğe uygunluğu tescil edilmiş bir denetim şirketidir.

A. Uluslarararası Denetim Lisanslarımız 

I. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB ) Washington D.C., ABD. (02.Mayıs.2006). 

 ABD Sermaye Piyasası Üst Kurumu, Securities and Exchange Commission’a (SEC) bağlı olarak çalışan ve 2000 yılında yaşanan Enron ve WorldCom iflasları ardından oluşturulan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) da bunlar arasındadır. PCAOB, denetim firmalarının hazırladıkları mali denetim raporlarını ve raporların uygunluğunu denetlemekle görevli bir üstkuruldur. Zamanında dünyanın en prestijli denetim şirketi olmasına rağmen Arthur Andersen, enerji şirketi Enron ile ilgili gerçek mali bilgileri gizleyerek skandala yol açmış, ardından şirketin batmasına neden olmuştu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Arthur Andersen, kendini tasfiye etmek zorunda kalmıştı. İşte PCAOB, benzer olayların tekrar etmemesi için, mali denetim şirketlerinin hazırladığı denetim raporları, ve kalite kontrol prosedürlerini denetlemek için oluşturuldu. Bir denetim şirketinin uluslararası alanda hizmet verebilmesi için PCAOB tarafından akredite edilmiş olması gerekiyor. Bu akreditasyon, denetim şirketi için kurumsal şeffaflığın ve uluslararası mesleki yeterliliğin sembolü olarak görülüyor.2002 yılında faaliyete geçmesine rağmen, uluslarararası arenada, bu kadar kısa sürede elde ettiği bu başarı Türkmen’in, Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen mali denetim firmaları arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.PCAOB akreditasyonu ile Türkmen, Türkiye’de yerleşik yabancı sermayeli firmalara ve yurtdışında yerleşik banka ve finans kuruluşları ile kredi ilişkisi bulunan yerli firmalar için, uluslararası geçerliliği bulunan raporlama, mali tahlil, değer tespit (due-diligence) ve mali denetim hizmetleri vermektedir. 

B. Yurtiçi Denetim Lisanslarımız

I. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bağımsız Denetim Lisansı ( 25. Aralık. 2006 ) 

 Denetim Grubumuza bağlı, Türkmen Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. adlı şirketimiz, 25.Aralık.2006 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) bağımsız denetim lisansı almıştır.Hizmet vermekten gurur duyduğumuz siz Mükelleflerimize her zaman en iyi ve en kapsamlı hizmeti vermeyi şiar edindik. Bu aşamada, denetim hizmetlerimiz çerçevesinde halen vermekte olduğumuz tam tasdik hizmeti yanında, kurumsal altyapımızı geliştirerek aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımızla birlikte bağımsız denetim hizmeti sunabilir hale geldik.Altyapı çalışmalarımızı sürdürürken, eş zamanlı olarak lisans başvurusu çalışmalarını da yürüttük. Sermaye Piyasası Kurulu’na 2006 Mart ayında yaptığımız başvuru, uzun inceleme ve tetkiklerin ardından müspet sonuçlanmış ve firmamız ‘bağımsız denetim lisansı’ almaya hak kazanmıştır. Kurul’un bu yöndeki kararı 25 Aralık 2006 tarihli haftalık bültende yayınlanmıştır.Bundan böyle Türkmen, hali hazırdaki hizmet portföyüne, halka açık yani borsada işlem gören şirketler yanında SPK mevzuatına tabi diğer şirketlere bağımsız denetim ve raporlama hizmeti verebilecektir.Bağımsız denetim hizmeti, denetçinin görev ve sorumluluk alanını genişletiyor; Denetçi işletmeyi, yönetim ilkeleri, kurumsal yönetişim, mevzuat, etik kurallar ve ortakların çıkarlarının gözetilmesi gibi bir çok açıdan değerlendiriyor.SPK lisansı ile birlikte Türkmen, 2006 Mayıs’ında sizle paylaşmaktan gurur duyduğumuz ABD’de mali denetim merkezi kurumu PCAOB akreditasyonu ile birlikte, mali denetim alanında dünya çapında raporlama ve denetim hizmeti sunabilen ender Türk şirketlerinden birisi haline gelmiştir.

 II. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK) Bağımsız Denetim Lisansı: 

 Başvurumuz nihai değerlendirme aşamasındadır.Hizmet çeşitliliğini artırmak ve mali denetimin her alanında hizmet verme stratejisi doğrultusunda Türkmen, bağımsız denetim lisansı için yine 2006 yılı Mart ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) başvurmuştur. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler son aşamasına gelmiştir.BDDK bağımsız denetim lisansı ile Türkmen, Türkiye’de yerleşik bankalar, finansal kiralama (leasing) şirketlerine bağımsız denetim ve raporlama hizmetleri sunacaktır.

 III. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bağımsız Denetim Lisansı(22.Mart. 2007): 

 25 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurumu’ndan SPK bağımsız denetim lisansı alınmasını takiben Türkmen, EPDK’ya tabi sektör kuruluşlarının denetimi için başvurmuştur. 22.03.2007 tarihi itibariyle, EPDK’dan lisans alması ile birlikte Türkmen, enerji üretim şirketleri, enerji dağıtım şirketleri, akaryakıt dağıtım şirketlerine bağımsız denetim ve raporlama hizmetleri vermeye başlamıştır.